ساخت موج مربعه ای 84MHz با ST32F429

برای تست حد اکثر فرکانس تولید شده توست GPIO های میکرو های شرکت STM یه برنامه تست نوشته شد.

برای دست رسی به حد اکثر فرکانس، با روش مستقیم دستکاری IO امکانپذیر نیست. زیزا اجرای این دستورات کند است به همین منظور از ادوات جانبی باید کمک گرفت

یکی از بهتربن روش ها استفاده از تایمر ها در حالت PWM است. با بالا بردن فرکانس کلاک تایمر و کم کردن پریود زمانی تایمر براحتی میتوان به فرکانس های بالا دست یافت

بخشی از کد

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =0x0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);

/* PWM1 Mode configuration: Channel1 */
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);

حد اکثر فرکانسی که توسط تایمر ایجاد شد بیش از 84MHz بود. که به دلیل rise Time  محدود پایه ها و دامنه زیاد ولتاژ، این موج به شکل سینوسی مشاهد گردید.

این تست با میکرو کنترلر STM32F429ZGT6 با کلاک CPU حدکثری یعنی 180MHz انجام گردید.

تهران، دانشکده هوافضای خواجه نصیر  02173064224 info@ TakSunTec.ir

ترافیک

Today63
Yesterday71
This week459
This month1619
Total46814

Who Is Online

3
Online

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

گالری